Τεχνητα Λιμνια Πρεβεζης

Ηπείρου
Αρταίων
EL54102500
3,15
0,00
Τεχνητά Λιμνία
Artificial
2020
39°9'59''N 20°41'57''E
Εξαγωγή σε PDF

Βιοποικιλότητα

Τύπος υγροτόπου κατά Ραμσάρ
Τύποι Οικοτόπων
Χλωρίδα
Πανίδα

Αξίες & Υπηρεσίες

Δραστηριότητες & Επιπτώσεις

Καθεστώς προστασίας

GR92 - Περιφερειακή ζώνη Εθνικού Πάρκου Περιοχή Περιβαλλοντικού Ελέγχου Εθνικού Πάρκου Υγροτόπων Αμβρακικού (Ζώνη Γ)
GR95 - Καταφύγιο Άγριας Ζωής Ζαλόγγου - Αβάσσου Δήμων Λούρου - Ζαλόγγου - Φαναριου

Πηγές

Εικόνες

Αρχεία

Τίτλος Περιγραφή