Τεχνητο Λιμνιο Βραχου

Ηπείρου
Αρταίων
EL54102400
1,25
0,00
Τεχνητά Λιμνία
Artificial
2020
39°9'48''N 20°33'54''E
Εξαγωγή σε PDF

Βιοποικιλότητα

Τύπος υγροτόπου κατά Ραμσάρ
Τύποι Οικοτόπων
Χλωρίδα
Πανίδα

Αξίες & Υπηρεσίες

Δραστηριότητες & Επιπτώσεις

Καθεστώς προστασίας

Πηγές

Εικόνες

Αρχεία

Τίτλος Περιγραφή