Εσωτερικο Ελος Κτισματων

Ηπείρου
Αρταίων
EL54306800
2,34
0,00
Εσωτερικά Έλη
Inland
2020
39°54'23''N 20°26'22''E
Εξαγωγή σε PDF

Βιοποικιλότητα

Τύπος υγροτόπου κατά Ραμσάρ
Τύποι Οικοτόπων
Χλωρίδα
Πανίδα

Αξίες & Υπηρεσίες

Δραστηριότητες & Επιπτώσεις

Καθεστώς προστασίας

Πηγές

Εικόνες

Αρχεία

Τίτλος Περιγραφή