Εσωτερικο Ελος Μετσοβου

Ηπείρου
Αρταίων
EL54306500
15,36
0,00
Εσωτερικά Έλη
Inland
2020
39°51'6''N 21°9'6''E
Εξαγωγή σε PDF

Βιοποικιλότητα

Τύπος υγροτόπου κατά Ραμσάρ
Τύποι Οικοτόπων
Χλωρίδα
Πανίδα

Αξίες & Υπηρεσίες

Δραστηριότητες & Επιπτώσεις

Καθεστώς προστασίας

GR96 - Εθνικό Πάρκο Εθνικό Πάρκο Πίνδου
IN08 - Ζώνη Ειδικής Προστασίας (ΖΕΠ) GR1310002 ΕΘΝΙΚΟΣ ΔΡΥΜΟΣ ΠΙΝΔΟΥ
IN09 - Ειδική Ζώνη Διατήρησης (ΕΖΔ) GR1310003 ΕΘΝΙΚΟΣ ΔΡΥΜΟΣ ΠΙΝΔΟΥ (ΒΑΛΙΑ ΚΑΛΝΤΑ) - ΕΥΡΥΤΕΡΗ ΠΕΡΙΟΧΗ

Πηγές

Εικόνες

Αρχεία

Τίτλος Περιγραφή