Εσωτερικο Ελος Ζαγοριου

Ηπείρου
Αρταίων
EL54306400
39,33
0,00
Εσωτερικά Έλη
Inland
2020
39°56'46''N 20°45'4''E
Εξαγωγή σε PDF

Βιοποικιλότητα

Τύπος υγροτόπου κατά Ραμσάρ
Τύποι Οικοτόπων
Χλωρίδα
Πανίδα

Αξίες & Υπηρεσίες

Δραστηριότητες & Επιπτώσεις

Καθεστώς προστασίας

GR08 - Περιοχή προστασίας της φύσης σε Εθνικό Πάρκο Ζώνες Ια, Ιβ και Ιγ Εθνικού Πάρκου Πίνδου
GR11 - Εθνικός Δρυμός (Περιφερειακή ζώνη) Βίκος-Αώος
GR96 - Εθνικό Πάρκο Εθνικό Πάρκο Πίνδου
IN08 - Ζώνη Ειδικής Προστασίας (ΖΕΠ) GR2130009 ΟΡΟΣ ΤΥΜΦΗ (ΓΚΑΜΗΛΑ)
IN09 - Ειδική Ζώνη Διατήρησης (ΕΖΔ) GR2130001 ΕΘΝΙΚΟΣ ΔΡΥΜΟΣ ΒΙΚΟΥ - ΑΩΟΥ

Πηγές

Εικόνες

Αρχεία

Τίτλος Περιγραφή