Εσωτερικο Ελος Καλλιθεα

Ηπείρου
Αρταίων
EL54306300
35,11
0,00
Εσωτερικά Έλη
Inland
2020
39°54'46''N 20°36'1''E
Εξαγωγή σε PDF

Βιοποικιλότητα

Τύπος υγροτόπου κατά Ραμσάρ
Τύποι Οικοτόπων
Χλωρίδα
Πανίδα

Αξίες & Υπηρεσίες

Δραστηριότητες & Επιπτώσεις

Καθεστώς προστασίας

Πηγές

Εικόνες

Αρχεία

Τίτλος Περιγραφή