Τεχνητη Λιμνη Βευης (Ρεκατα)

Δυτικής Μακεδονίας
Αμυνταίου
EL53302300
90,52
0,00
Τεχνητές Λίμνες
Artificial
2020
40°44'27''N 21°34'32''E
Εξαγωγή σε PDF

Βιοποικιλότητα

Τύπος υγροτόπου κατά Ραμσάρ
Τύποι Οικοτόπων
Χλωρίδα
Πανίδα

Αξίες & Υπηρεσίες

Δραστηριότητες & Επιπτώσεις

Καθεστώς προστασίας

Πηγές

Εικόνες

Αρχεία

Τίτλος Περιγραφή