Τεχνητη Λιμνη Παπαδιας

Δυτικής Μακεδονίας
Αμυνταίου
EL53302200
603,72
603,72
Τεχνητές Λίμνες
Artificial
2020
40°53'22''N 21°41'33''E
Εξαγωγή σε PDF

Βιοποικιλότητα

Τύπος υγροτόπου κατά Ραμσάρ
Τύποι Οικοτόπων
Χλωρίδα
Πανίδα

Αξίες & Υπηρεσίες

Δραστηριότητες & Επιπτώσεις

Καθεστώς προστασίας

GR95 - Καταφύγιο Άγριας Ζωής Σκοπός
IN08 - Ζώνη Ειδικής Προστασίας (ΖΕΠ) GR1240008 ΟΡΟΣ ΒΟΡΑΣ
IN09 - Ειδική Ζώνη Διατήρησης (ΕΖΔ) GR1240001 ΚΟΡΥΦΕΣ ΟΡΟΥΣ ΒΟΡΑ

Πηγές

Εικόνες

Αρχεία

Τίτλος Περιγραφή