Τεχνητα Λιμνια Σκοπου

Δυτικής Μακεδονίας
Αμυνταίου
EL53302100
28,02
0,00
Τεχνητά Λιμνία
Artificial
2020
40°52'57''N 21°38'29''E
Εξαγωγή σε PDF

Βιοποικιλότητα

Τύπος υγροτόπου κατά Ραμσάρ
Τύποι Οικοτόπων
Χλωρίδα
Πανίδα

Αξίες & Υπηρεσίες

Δραστηριότητες & Επιπτώσεις

Καθεστώς προστασίας

Πηγές

Εικόνες

Αρχεία

Τίτλος Περιγραφή