Τεχνητα Λιμνια Ορυχειων Γιουρουκιου

Δυτικής Μακεδονίας
Αμυνταίου
EL53302000
148,47
9,23
Τεχνητά Λιμνία Ορυχείων
Artificial
2020
40°51'49''N 21°36'55''E
Εξαγωγή σε PDF

Βιοποικιλότητα

Τύπος υγροτόπου κατά Ραμσάρ
Τύποι Οικοτόπων
Χλωρίδα
Πανίδα

Αξίες & Υπηρεσίες

Δραστηριότητες & Επιπτώσεις

Καθεστώς προστασίας

IN08 - Ζώνη Ειδικής Προστασίας (ΖΕΠ) GR1240008 ΟΡΟΣ ΒΟΡΑΣ

Πηγές

Εικόνες

Αρχεία

Τίτλος Περιγραφή