Τεχνητο Λιμνιο Αμμοχωριου

Δυτικής Μακεδονίας
Αμυνταίου
EL53301800
62,19
0,00
Τεχνητά Λιμνία
Artificial
2020
40°46'36''N 21°28'9''E
Εξαγωγή σε PDF

Βιοποικιλότητα

Τύπος υγροτόπου κατά Ραμσάρ
Τύποι Οικοτόπων
Χλωρίδα
Πανίδα

Αξίες & Υπηρεσίες

Δραστηριότητες & Επιπτώσεις

Καθεστώς προστασίας

Πηγές

Εικόνες

Αρχεία

Τίτλος Περιγραφή