Τεχνητα Λιμνια Ορυχειων Κλειδιου

Δυτικής Μακεδονίας
Αμυνταίου
EL53301700
35,07
0,00
Τεχνητά Λιμνία Ορυχείων
Artificial
2020
40°45'30''N 21°38'39''E
Εξαγωγή σε PDF

Βιοποικιλότητα

Τύπος υγροτόπου κατά Ραμσάρ
Τύποι Οικοτόπων
Χλωρίδα
Πανίδα

Αξίες & Υπηρεσίες

Δραστηριότητες & Επιπτώσεις

Καθεστώς προστασίας

Πηγές

Εικόνες

Αρχεία

Τίτλος Περιγραφή