Τεχνητο Λιμνιο Πετρων

Δυτικής Μακεδονίας
Αμυνταίου
EL53301600
1,55
1,55
Τεχνητά Λιμνία
Artificial
2020
40°43'33''N 21°39'56''E
Εξαγωγή σε PDF

Βιοποικιλότητα

Τύπος υγροτόπου κατά Ραμσάρ
Τύποι Οικοτόπων
Χλωρίδα
Πανίδα

Αξίες & Υπηρεσίες

Δραστηριότητες & Επιπτώσεις

Καθεστώς προστασίας

IN09 - Ειδική Ζώνη Διατήρησης (ΕΖΔ) GR1340004 ΛΙΜΝΕΣ ΒΕΓΟΡΙΤΙΔΑ - ΠΕΤΡΩΝ

Πηγές

Εικόνες

Αρχεία

Τίτλος Περιγραφή