Τεχνητα Λιμνια Κολχικης

Δυτικής Μακεδονίας
Αμυνταίου
EL53301300
170,35
0,00
Τεχνητά Λιμνία
Artificial
2020
40°42'31''N 21°29'48''E
Εξαγωγή σε PDF

Βιοποικιλότητα

Τύπος υγροτόπου κατά Ραμσάρ
Τύποι Οικοτόπων
Χλωρίδα
Πανίδα

Αξίες & Υπηρεσίες

Δραστηριότητες & Επιπτώσεις

Καθεστώς προστασίας

Πηγές

Εικόνες

Αρχεία

Τίτλος Περιγραφή