Τεχνητη Λιμνη Τριανταφυλλιας

Δυτικής Μακεδονίας
Αμυνταίου
EL53301200
575,57
2,58
Τεχνητές Λίμνες
Artificial
2020
40°42'23''N 21°27'14''E
Εξαγωγή σε PDF

Βιοποικιλότητα

Τύπος υγροτόπου κατά Ραμσάρ
Τύποι Οικοτόπων
Χλωρίδα
Πανίδα

Αξίες & Υπηρεσίες

Δραστηριότητες & Επιπτώσεις

Καθεστώς προστασίας

Πηγές

Εικόνες

Αρχεία

Τίτλος Περιγραφή