Τεχνητα Λιμνια Βεγορας

Δυτικής Μακεδονίας
Αμυνταίου
EL53301100
8,60
8,60
Τεχνητά Λιμνία
Artificial
2020
40°40'57''N 21°43'24''E
Εξαγωγή σε PDF

Βιοποικιλότητα

Τύπος υγροτόπου κατά Ραμσάρ
Τύποι Οικοτόπων
Χλωρίδα
Πανίδα

Αξίες & Υπηρεσίες

Δραστηριότητες & Επιπτώσεις

Καθεστώς προστασίας

IN09 - Ειδική Ζώνη Διατήρησης (ΕΖΔ) GR1340004 ΛΙΜΝΕΣ ΒΕΓΟΡΙΤΙΔΑ - ΠΕΤΡΩΝ

Πηγές

Εικόνες

Αρχεία

Τίτλος Περιγραφή