Εσωτερικο Ελος Τυρφωνων Νυμφαιου

Δυτικής Μακεδονίας
Αμυνταίου
EL53301000
217,62
217,62
Εσωτερικά Έλη
Inland
2020
40°38'44''N 21°28'23''E
Εξαγωγή σε PDF

Βιοποικιλότητα

Τύπος υγροτόπου κατά Ραμσάρ
Τύποι Οικοτόπων
Χλωρίδα
Πανίδα

Αξίες & Υπηρεσίες

Δραστηριότητες & Επιπτώσεις

Καθεστώς προστασίας

IN09 - Ειδική Ζώνη Διατήρησης (ΕΖΔ) GR1340006 ΟΡΟΣ ΒΕΡΝΟΝ - ΚΟΡΥΦΗ ΒΙΤΣΙ

Πηγές

Εικόνες

Αρχεία

Τίτλος Περιγραφή