Τεχνητο Λιμνιο Κρυσταλλοπηγης

Δυτικής Μακεδονίας
Αμυνταίου
EL53300900
0,98
0,00
Τεχνητά Λιμνία
Artificial
2020
40°37'27''N 21°7'4''E
Εξαγωγή σε PDF

Βιοποικιλότητα

Τύπος υγροτόπου κατά Ραμσάρ
Τύποι Οικοτόπων
Χλωρίδα
Πανίδα

Αξίες & Υπηρεσίες

Δραστηριότητες & Επιπτώσεις

Καθεστώς προστασίας

Πηγές

Εικόνες

Αρχεία

Τίτλος Περιγραφή