Λιμνη Μικρη Πρεσπα η Βρυγηιδα

Δυτικής Μακεδονίας
Αμυνταίου
EL53300600
49494,35
49452,86
Λίμνες
Inland
2020
40°45'51''N 21°5'9''E
Εξαγωγή σε PDF

Βιοποικιλότητα

Τύπος υγροτόπου κατά Ραμσάρ
Τύποι Οικοτόπων
Χλωρίδα
Πανίδα

Αξίες & Υπηρεσίες

Δραστηριότητες & Επιπτώσεις

Καθεστώς προστασίας

GR02 - Περιοχή απόλυτης προστασίας της φύσης σε Εθνικό Πάρκο Εθνικό Πάρκο Λιμνών Μικρής και Μεγάλης Πρέσπας - Ζώνες Απόλυτης Προστασίας της φύσης α1, α2, ΑΞ
GR05 - Εθνικός Δρυμός (Πυρήνας) Πρέσπες
GR08 - Περιοχή προστασίας της φύσης σε Εθνικό Πάρκο Εθνικό Πάρκο Λιμνών Μικρής και Μεγάλης Πρέσπας - Ζώνες Προστασίας της φύσης B1, ΒΞ, B5, B7
GR08 - Περιοχή προστασίας της φύσης σε Εθνικό Πάρκο Εθνικό Πάρκο Λιμνών Μικρής και Μεγάλης Πρέσπας - Ζώνες Προστασίας της φύσης B2, B4, ΒΔ
GR96 - Εθνικό Πάρκο Εθνικό Πάρκο λιμνών Μικρής και Μεγάλης Πρέσπας
GR99 - Άλλα Εθνικό Πάρκο Λιμνών Μικρής και Μεγάλης Πρέσπας - Προστατευόμενοι Φυσικοί Σχηματισμοί και Στοιχεια του Τοπίου Σ5, S6
IN00 - Υγρότοπος Ραμσάρ Λίμνη Μικρή Πρέσπα
IN08 - Ζώνη Ειδικής Προστασίας (ΖΕΠ) GR1340001 ΕΘΝΙΚΟΣ ΔΡΥΜΟΣ ΠΡΕΣΠΩΝ
IN09 - Ειδική Ζώνη Διατήρησης (ΕΖΔ) GR1340001 ΕΘΝΙΚΟΣ ΔΡΥΜΟΣ ΠΡΕΣΠΩΝ

Πηγές

Εικόνες

Αρχεία

Τίτλος Περιγραφή