Λιμνη Ζαζαρη η Λιμνοχωριου

Δυτικής Μακεδονίας
Αμυνταίου
EL53300500
2130,29
2130,29
Λίμνες
Inland
2020
40°37'33''N 21°32'52''E
Εξαγωγή σε PDF

Βιοποικιλότητα

Τύπος υγροτόπου κατά Ραμσάρ
Τύποι Οικοτόπων
Χλωρίδα
Πανίδα

Αξίες & Υπηρεσίες

Δραστηριότητες & Επιπτώσεις

Καθεστώς προστασίας

GR95 - Καταφύγιο Άγριας Ζωής Γhintsko και Χειμαδίτιδα Δήμου Αετού και Κοινοτήτων Λεχόβου και Βαρικού
IN08 - Ζώνη Ειδικής Προστασίας (ΖΕΠ) GR1340008 ΛΙΜΝΕΣ ΧΕΙΜΑΔΙΤΙΔΑ ΚΑΙ ΖΑΖΑΡΗ
IN09 - Ειδική Ζώνη Διατήρησης (ΕΖΔ) GR1340005 ΛΙΜΝΕΣ ΧΕΙΜΑΔΙΤΙΔΑ - ΖΑΖΑΡΗ

Πηγές

Εικόνες

Αρχεία

Τίτλος Περιγραφή