Λιμνη Χειμαδιτιδα η Αναργυρων

Δυτικής Μακεδονίας
Αμυνταίου
EL53300400
11823,56
11823,56
Λίμνες
Inland
2020
40°35'33''N 21°33'56''E
Εξαγωγή σε PDF

Βιοποικιλότητα

Τύπος υγροτόπου κατά Ραμσάρ
Τύποι Οικοτόπων
Χλωρίδα
Πανίδα

Αξίες & Υπηρεσίες

Δραστηριότητες & Επιπτώσεις

Καθεστώς προστασίας

GR95 - Καταφύγιο Άγριας Ζωής Γhintsko και Χειμαδίτιδα Δήμου Αετού και Κοινοτήτων Λεχόβου και Βαρικού
IN08 - Ζώνη Ειδικής Προστασίας (ΖΕΠ) GR1340008 ΛΙΜΝΕΣ ΧΕΙΜΑΔΙΤΙΔΑ ΚΑΙ ΖΑΖΑΡΗ
IN09 - Ειδική Ζώνη Διατήρησης (ΕΖΔ) GR1340005 ΛΙΜΝΕΣ ΧΕΙΜΑΔΙΤΙΔΑ - ΖΑΖΑΡΗ

Πηγές

Εικόνες

Αρχεία

Τίτλος Περιγραφή