Λιμνη Πετρων

Δυτικής Μακεδονίας
Αμυνταίου
EL53300300
14178,23
14178,23
Λίμνες
Inland
2020
40°43'30''N 21°41'47''E
Εξαγωγή σε PDF

Βιοποικιλότητα

Τύπος υγροτόπου κατά Ραμσάρ
Τύποι Οικοτόπων
Χλωρίδα
Πανίδα

Αξίες & Υπηρεσίες

Δραστηριότητες & Επιπτώσεις

Καθεστώς προστασίας

GR95 - Καταφύγιο Άγριας Ζωής Αμπέλια Δήμου Αμυνταίου
IN08 - Ζώνη Ειδικής Προστασίας (ΖΕΠ) GR1340007 ΛΙΜΝΗ ΠΕΤΡΩΝ
IN09 - Ειδική Ζώνη Διατήρησης (ΕΖΔ) GR1340004 ΛΙΜΝΕΣ ΒΕΓΟΡΙΤΙΔΑ - ΠΕΤΡΩΝ

Πηγές

Εικόνες

Αρχεία

Τίτλος Περιγραφή