Τεχνητα Λιμνια Ορυχειων Βευης

Δυτικής Μακεδονίας
Αμυνταίου
EL53300200
323,90
0,00
Τεχνητά Λιμνία Ορυχείων
Artificial
2020
40°45'10''N 21°35'0''E
Εξαγωγή σε PDF

Βιοποικιλότητα

Τύπος υγροτόπου κατά Ραμσάρ
Τύποι Οικοτόπων
Χλωρίδα
Πανίδα

Αξίες & Υπηρεσίες

Δραστηριότητες & Επιπτώσεις

Καθεστώς προστασίας

Πηγές

Εικόνες

Αρχεία

Τίτλος Περιγραφή