Τεχνητο Λιμνιο Σκοπου

Δυτικής Μακεδονίας
Αμυνταίου
EL53300100
49,07
49,07
Τεχνητά Λιμνία
Artificial
2020
40°52'4''N 21°39'14''E
Εξαγωγή σε PDF

Βιοποικιλότητα

Τύπος υγροτόπου κατά Ραμσάρ
Τύποι Οικοτόπων
Χλωρίδα
Πανίδα

Αξίες & Υπηρεσίες

Δραστηριότητες & Επιπτώσεις

Καθεστώς προστασίας

IN08 - Ζώνη Ειδικής Προστασίας (ΖΕΠ) GR1240008 ΟΡΟΣ ΒΟΡΑΣ

Πηγές

Εικόνες

Αρχεία

Τίτλος Περιγραφή