Μικρη Λιμνη Καστοριας

Δυτικής Μακεδονίας
Αμυνταίου
EL53201600
0,80
0,00
Μικρές Λίμνες
Inland
2020
40°36'38''N 21°8'33''E
Εξαγωγή σε PDF

Βιοποικιλότητα

Τύπος υγροτόπου κατά Ραμσάρ
Τύποι Οικοτόπων
Χλωρίδα
Πανίδα

Αξίες & Υπηρεσίες

Δραστηριότητες & Επιπτώσεις

Καθεστώς προστασίας

Πηγές

Εικόνες

Αρχεία

Τίτλος Περιγραφή