Τεχνητο Λιμνιο Μελισσοτοπου

Δυτικής Μακεδονίας
Αμυνταίου
EL53201500
116,48
0,00
Τεχνητά Λιμνία
Artificial
2020
40°34'50''N 21°24'48''E
Εξαγωγή σε PDF

Βιοποικιλότητα

Τύπος υγροτόπου κατά Ραμσάρ
Τύποι Οικοτόπων
Χλωρίδα
Πανίδα

Αξίες & Υπηρεσίες

Δραστηριότητες & Επιπτώσεις

Καθεστώς προστασίας

Πηγές

Εικόνες

Αρχεία

Τίτλος Περιγραφή