Μικρη Λιμνη Αγιας Κυριακης

Δυτικής Μακεδονίας
Αμυνταίου
EL53201400
5,86
0,00
Μικρές Λίμνες
Inland
2020
40°32'4''N 21°7'56''E
Εξαγωγή σε PDF

Βιοποικιλότητα

Τύπος υγροτόπου κατά Ραμσάρ
Τύποι Οικοτόπων
Χλωρίδα
Πανίδα

Αξίες & Υπηρεσίες

Δραστηριότητες & Επιπτώσεις

Καθεστώς προστασίας

Πηγές

Εικόνες

Αρχεία

Τίτλος Περιγραφή