Τεχνητα Λιμνια Μεσοποταμιας

Δυτικής Μακεδονίας
Αμυνταίου
EL53201300
9,79
0,00
Τεχνητά Λιμνία
Artificial
2020
40°29'38''N 21°10'50''E
Εξαγωγή σε PDF

Βιοποικιλότητα

Τύπος υγροτόπου κατά Ραμσάρ
Τύποι Οικοτόπων
Χλωρίδα
Πανίδα

Αξίες & Υπηρεσίες

Δραστηριότητες & Επιπτώσεις

Καθεστώς προστασίας

Πηγές

Εικόνες

Αρχεία

Τίτλος Περιγραφή