Τεχνητα Λιμνια Χιονατου

Δυτικής Μακεδονίας
Αμυνταίου
EL53201200
2,72
0,00
Τεχνητά Λιμνία
Artificial
2020
40°29'3''N 21°1'9''E
Εξαγωγή σε PDF

Βιοποικιλότητα

Τύπος υγροτόπου κατά Ραμσάρ
Τύποι Οικοτόπων
Χλωρίδα
Πανίδα

Αξίες & Υπηρεσίες

Δραστηριότητες & Επιπτώσεις

Καθεστώς προστασίας

Πηγές

Εικόνες

Αρχεία

Τίτλος Περιγραφή