Τεχνητο Λιμνιο Βοσκορρεματος

Δυτικής Μακεδονίας
Αμυνταίου
EL53201100
68,14
0,00
Τεχνητά Λιμνία
Artificial
2020
40°28'21''N 21°25'40''E
Εξαγωγή σε PDF

Βιοποικιλότητα

Τύπος υγροτόπου κατά Ραμσάρ
Τύποι Οικοτόπων
Χλωρίδα
Πανίδα

Αξίες & Υπηρεσίες

Δραστηριότητες & Επιπτώσεις

Καθεστώς προστασίας

Πηγές

Εικόνες

Αρχεία

Τίτλος Περιγραφή