Μικρες Λιμνες Ανθηρου

Δυτικής Μακεδονίας
Αμυνταίου
EL53200900
1,46
0,00
Μικρές Λίμνες
Inland
2020
40°22'36''N 21°11'36''E
Εξαγωγή σε PDF

Βιοποικιλότητα

Τύπος υγροτόπου κατά Ραμσάρ
Τύποι Οικοτόπων
Χλωρίδα
Πανίδα

Αξίες & Υπηρεσίες

Δραστηριότητες & Επιπτώσεις

Καθεστώς προστασίας

Πηγές

Εικόνες

Αρχεία

Τίτλος Περιγραφή