Λιμνη Γκιστοβα

Δυτικής Μακεδονίας
Αμυνταίου
EL53200800
3,76
0,00
Λίμνες
Inland
2020
40°21'52''N 20°47'25''E
Εξαγωγή σε PDF

Βιοποικιλότητα

Τύπος υγροτόπου κατά Ραμσάρ
Τύποι Οικοτόπων
Χλωρίδα
Πανίδα

Αξίες & Υπηρεσίες

Δραστηριότητες & Επιπτώσεις

Καθεστώς προστασίας

Πηγές

Εικόνες

Αρχεία

Τίτλος Περιγραφή