Εσωτερικα Ελη Νεστοριου

Δυτικής Μακεδονίας
Αμυνταίου
EL53200700
30,66
0,00
Εσωτερικά Έλη
Inland
2020
40°21'12''N 20°58'8''E
Εξαγωγή σε PDF

Βιοποικιλότητα

Τύπος υγροτόπου κατά Ραμσάρ
Τύποι Οικοτόπων
Χλωρίδα
Πανίδα

Αξίες & Υπηρεσίες

Δραστηριότητες & Επιπτώσεις

Καθεστώς προστασίας

Πηγές

Εικόνες

Αρχεία

Τίτλος Περιγραφή