Λιμνη Καστοριας η Ορεστιαδας

Δυτικής Μακεδονίας
Αμυνταίου
EL53200100
32497,58
32491,62
Λίμνες
Inland
2020
40°31'13''N 21°17'39''E
Εξαγωγή σε PDF

Βιοποικιλότητα

Τύπος υγροτόπου κατά Ραμσάρ
Τύποι Οικοτόπων
Χλωρίδα
Πανίδα

Αξίες & Υπηρεσίες

Δραστηριότητες & Επιπτώσεις

Καθεστώς προστασίας

GR01 - Περιοχή απόλυτης προστασίας της φύσης Ζώνη Απόλυτης Προστασίας της φύσης Λίμνης Καστοριάς
GR07 - Περιοχή προστασίας της φύσης Περιοχή Προστασίας της φύσης Λίμνης Καστοριάς
GR90 - Περιφερειακή ζώνη περιοχής προστασίας της φύσης Περιφερειακή Ζώνη Προστασίας Λίμνης Καστοριάς
GR95 - Καταφύγιο Άγριας Ζωής Λίμνη-Βουνό Καστοριάς
GR99 - Άλλα Ζώνη Προστασίας Υγροτοπικών Οικοσυστημάτων Λίμνης Καστοριάς
IN08 - Ζώνη Ειδικής Προστασίας (ΖΕΠ) GR1320003 ΛΙΜΝΗ ΟΡΕΣΤΙΑΣ (ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ)
IN09 - Ειδική Ζώνη Διατήρησης (ΕΖΔ) GR1320001 ΛΙΜΝΗ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ

Πηγές

Εικόνες

Αρχεία

Τίτλος Περιγραφή