Μικρη Λιμνη Σαμαρινας

Δυτικής Μακεδονίας
Αμυνταίου
EL53106200
0,23
0,00
Μικρές Λίμνες
Inland
2020
40°6'42''N 21°0'45''E
Εξαγωγή σε PDF

Βιοποικιλότητα

Τύπος υγροτόπου κατά Ραμσάρ
Τύποι Οικοτόπων
Χλωρίδα
Πανίδα

Αξίες & Υπηρεσίες

Δραστηριότητες & Επιπτώσεις

Καθεστώς προστασίας

GR92 - Περιφερειακή ζώνη Εθνικού Πάρκου Περιφερειακές Ζώνες P1, P2, ΡΞ και P4 Εθνικού Πάρκου Πίνδου
IN08 - Ζώνη Ειδικής Προστασίας (ΖΕΠ) GR2130002 ΚΟΡΥΦΕΣ ΟΡΟΥΣ ΣΜΟΛΙΚΑΣ
IN09 - Ειδική Ζώνη Διατήρησης (ΕΖΔ) GR2130002 ΚΟΡΥΦΕΣ ΟΡΟΥΣ ΣΜΟΛΙΚΑΣ

Πηγές

Εικόνες

Αρχεία

Τίτλος Περιγραφή