Εσωτερικο Ελος Αυγου

Δυτικής Μακεδονίας
Αμυνταίου
EL53106100
3,48
0,00
Εσωτερικά Έλη
Inland
2020
39°56'28''N 21°5'55''E
Εξαγωγή σε PDF

Βιοποικιλότητα

Τύπος υγροτόπου κατά Ραμσάρ
Τύποι Οικοτόπων
Χλωρίδα
Πανίδα

Αξίες & Υπηρεσίες

Δραστηριότητες & Επιπτώσεις

Καθεστώς προστασίας

GR96 - Εθνικό Πάρκο Εθνικό Πάρκο Πίνδου

Πηγές

Εικόνες

Αρχεία

Τίτλος Περιγραφή