Τεχνητα Λιμνια Ορυχειων Αναργυρων

Δυτικής Μακεδονίας
Αμυνταίου
EL53106000
128,94
0,00
Τεχνητά Λιμνία Ορυχείων
Artificial
2020
40°36'57''N 21°38'26''E
Εξαγωγή σε PDF

Βιοποικιλότητα

Τύπος υγροτόπου κατά Ραμσάρ
Τύποι Οικοτόπων
Χλωρίδα
Πανίδα

Αξίες & Υπηρεσίες

Δραστηριότητες & Επιπτώσεις

Καθεστώς προστασίας

Πηγές

Εικόνες

Αρχεία

Τίτλος Περιγραφή