Μικρη Λιμνη Ολυμπιαδας

Δυτικής Μακεδονίας
Αμυνταίου
EL53105800
30,38
0,00
Μικρές Λίμνες
Inland
2020
40°34'17''N 21°37'52''E
Εξαγωγή σε PDF

Βιοποικιλότητα

Τύπος υγροτόπου κατά Ραμσάρ
Τύποι Οικοτόπων
Χλωρίδα
Πανίδα

Αξίες & Υπηρεσίες

Δραστηριότητες & Επιπτώσεις

Καθεστώς προστασίας

Πηγές

Εικόνες

Αρχεία

Τίτλος Περιγραφή