Μικρες Λιμνες Ξηρολακκου

Δυτικής Μακεδονίας
Αμυνταίου
EL53105500
73,51
0,00
Μικρές Λίμνες
Inland
2020
40°28'37''N 21°50'37''E
Εξαγωγή σε PDF

Βιοποικιλότητα

Τύπος υγροτόπου κατά Ραμσάρ
Τύποι Οικοτόπων
Χλωρίδα
Πανίδα

Αξίες & Υπηρεσίες

Δραστηριότητες & Επιπτώσεις

Καθεστώς προστασίας

Πηγές

Εικόνες

Αρχεία

Τίτλος Περιγραφή