Τεχνητη Λιμνη Σισανιου

Δυτικής Μακεδονίας
Αμυνταίου
EL53105400
118,41
0,00
Τεχνητές Λίμνες
Artificial
2020
40°25'17''N 21°29'38''E
Εξαγωγή σε PDF

Βιοποικιλότητα

Τύπος υγροτόπου κατά Ραμσάρ
Τύποι Οικοτόπων
Χλωρίδα
Πανίδα

Αξίες & Υπηρεσίες

Δραστηριότητες & Επιπτώσεις

Καθεστώς προστασίας

Πηγές

Εικόνες

Αρχεία

Τίτλος Περιγραφή