Τεχνητα Λιμνια Ορυχειων Λιγνιτη Πτολεμαιδας

Δυτικής Μακεδονίας
Αμυνταίου
EL53105200
680,06
0,00
Τεχνητά Λιμνία Ορυχείων
Artificial
2020
40°26'49''N 21°47'58''E
Εξαγωγή σε PDF

Βιοποικιλότητα

Τύπος υγροτόπου κατά Ραμσάρ
Τύποι Οικοτόπων
Χλωρίδα
Πανίδα

Αξίες & Υπηρεσίες

Δραστηριότητες & Επιπτώσεις

Καθεστώς προστασίας

Πηγές

Εικόνες

Αρχεία

Τίτλος Περιγραφή