Μικρη Λιμνη Σιδερα

Δυτικής Μακεδονίας
Αμυνταίου
EL53105100
7,15
0,00
Μικρές Λίμνες
Inland
2020
40°22'26''N 21°40'11''E
Εξαγωγή σε PDF

Βιοποικιλότητα

Τύπος υγροτόπου κατά Ραμσάρ
Τύποι Οικοτόπων
Χλωρίδα
Πανίδα

Αξίες & Υπηρεσίες

Δραστηριότητες & Επιπτώσεις

Καθεστώς προστασίας

Πηγές

Εικόνες

Αρχεία

Τίτλος Περιγραφή