Τεχνητο Λιμνιο Ορυχειων Νεας Καρδιας

Δυτικής Μακεδονίας
Αμυνταίου
EL53105000
8,07
0,00
Τεχνητά Λιμνία Ορυχείων
Artificial
2020
40°21'26''N 21°46'46''E
Εξαγωγή σε PDF

Βιοποικιλότητα

Τύπος υγροτόπου κατά Ραμσάρ
Τύποι Οικοτόπων
Χλωρίδα
Πανίδα

Αξίες & Υπηρεσίες

Δραστηριότητες & Επιπτώσεις

Καθεστώς προστασίας

Πηγές

Εικόνες

Αρχεία

Τίτλος Περιγραφή