Τεχνητο Λιμνιο Πελεκανου

Δυτικής Μακεδονίας
Αμυνταίου
EL53104900
1,79
0,00
Τεχνητά Λιμνία
Artificial
2020
40°21'17''N 21°27'45''E
Εξαγωγή σε PDF

Βιοποικιλότητα

Τύπος υγροτόπου κατά Ραμσάρ
Τύποι Οικοτόπων
Χλωρίδα
Πανίδα

Αξίες & Υπηρεσίες

Δραστηριότητες & Επιπτώσεις

Καθεστώς προστασίας

Πηγές

Εικόνες

Αρχεία

Τίτλος Περιγραφή