Εσωτερικο Ελος Βατερου

Δυτικής Μακεδονίας
Αμυνταίου
EL53104800
41,93
0,00
Εσωτερικά Έλη
Inland
2020
40°18'43''N 21°43'39''E
Εξαγωγή σε PDF

Βιοποικιλότητα

Τύπος υγροτόπου κατά Ραμσάρ
Τύποι Οικοτόπων
Χλωρίδα
Πανίδα

Αξίες & Υπηρεσίες

Δραστηριότητες & Επιπτώσεις

Καθεστώς προστασίας

Πηγές

Εικόνες

Αρχεία

Τίτλος Περιγραφή