Τεχνητα Λιμνια Γαλατινης

Δυτικής Μακεδονίας
Αμυνταίου
EL53104700
5,50
4,23
Τεχνητά Λιμνία
Artificial
2020
40°18'9''N 21°35'3''E
Εξαγωγή σε PDF

Βιοποικιλότητα

Τύπος υγροτόπου κατά Ραμσάρ
Τύποι Οικοτόπων
Χλωρίδα
Πανίδα

Αξίες & Υπηρεσίες

Δραστηριότητες & Επιπτώσεις

Καθεστώς προστασίας

IN08 - Ζώνη Ειδικής Προστασίας (ΖΕΠ) GR1330002 ΟΡΗ ΒΟΡΕΙΟΥ ΒΟΥΡΙΝΟΥ ΚΑΙ ΜΕΛΛΙΑ

Πηγές

Εικόνες

Αρχεία

Τίτλος Περιγραφή