Τεχνητο Λιμνιο Παλαιοκαστρου

Δυτικής Μακεδονίας
Αμυνταίου
EL53104600
2,03
2,03
Τεχνητά Λιμνία
Artificial
2020
40°12'59''N 21°39'23''E
Εξαγωγή σε PDF

Βιοποικιλότητα

Τύπος υγροτόπου κατά Ραμσάρ
Τύποι Οικοτόπων
Χλωρίδα
Πανίδα

Αξίες & Υπηρεσίες

Δραστηριότητες & Επιπτώσεις

Καθεστώς προστασίας

IN08 - Ζώνη Ειδικής Προστασίας (ΖΕΠ) GR1330002 ΟΡΗ ΒΟΡΕΙΟΥ ΒΟΥΡΙΝΟΥ ΚΑΙ ΜΕΛΛΙΑ

Πηγές

Εικόνες

Αρχεία

Τίτλος Περιγραφή