Τεχνητο Λιμνιο Καλογηρου

Δυτικής Μακεδονίας
Αμυνταίου
EL53104400
61,60
0,00
Τεχνητά Λιμνία
Artificial
2020
40°11'42''N 21°30'39''E
Εξαγωγή σε PDF

Βιοποικιλότητα

Τύπος υγροτόπου κατά Ραμσάρ
Τύποι Οικοτόπων
Χλωρίδα
Πανίδα

Αξίες & Υπηρεσίες

Δραστηριότητες & Επιπτώσεις

Καθεστώς προστασίας

Πηγές

Εικόνες

Αρχεία

Τίτλος Περιγραφή