Τεχνητο Λιμνιο Τουρνικη

Δυτικής Μακεδονίας
Αμυνταίου
EL53104300
122,79
0,00
Τεχνητά Λιμνία
Artificial
2020
40°10'54''N 21°26'0''E
Εξαγωγή σε PDF

Βιοποικιλότητα

Τύπος υγροτόπου κατά Ραμσάρ
Τύποι Οικοτόπων
Χλωρίδα
Πανίδα

Αξίες & Υπηρεσίες

Δραστηριότητες & Επιπτώσεις

Καθεστώς προστασίας

Πηγές

Εικόνες

Αρχεία

Τίτλος Περιγραφή