Τεχνητο Λιμνιο Τσαπουρνια

Δυτικής Μακεδονίας
Αμυνταίου
EL53104200
33,72
0,00
Τεχνητά Λιμνία
Artificial
2020
40°11'18''N 21°19'44''E
Εξαγωγή σε PDF

Βιοποικιλότητα

Τύπος υγροτόπου κατά Ραμσάρ
Τύποι Οικοτόπων
Χλωρίδα
Πανίδα

Αξίες & Υπηρεσίες

Δραστηριότητες & Επιπτώσεις

Καθεστώς προστασίας

Πηγές

Εικόνες

Αρχεία

Τίτλος Περιγραφή